به واحد آموزش
ماده۱۸ خوش آمدید

یکی از بخش‌های اصلی کار ما ارائه آموزش‌های لازم به مسیحیان برای کسب آمادگی در مواجهه با جفا و پاسداری از حقوقشان در این شرایط است. سمینارهای و وبینارهای آموزشی ما به این منظور ارائه می‌شوند که کلیسا و مسیحیان تحت آزار و جفا از استقامت بیشتری برخوردار شده و به حضور موثر خود در اجتماع ادامه دهند.
رایگان

مسیحیان و عدالت اجتماعی

ایمان شما چه ربطی به عدالت دارد؟ آیا عدالت‌خواهی نسبتی با رسالت کلیسا دارد؟ چرا برای دستیابی به حقوق برابر و فرصت‌های منصفانه فقط رسیدگی به فقرا و نیازمندان کافی نیست و باید ساختار‌های ناعادلانه را نیز به چالش کشید؟ در این دوره ما در رابطه با این موضوع گفتگوها خواهیم کرد که چگونه بی‌عدالتی در سطوح مختلف فرهنگی، سیاسی، دینی، یا اقتصادی بر کرامت ذاتی انسانها اثر گذاشته و تلاقی عدالت با مقوله‌های مثل آزادی، سلامت و بهداشت، آموزش و رفاه اجتماعی را در پرتو رسالت مسیحی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

رایگان

نگرشی مسیحی به آسیب‌های روح ناشی از جفا

هدف اصلی در این سری دروس، افزایش آگاهی در مورد واقعیت و ماهیت تروما، پیچیدگی و انواع تروما، و ویژگی های اصلی تروما است. این آگاهی برای کمک به کسانی است که یا خود از تروما آسیب دیده‌اند و‌یا کسانی که از قربانیان تروما مراقبت می کنند، تا درک عمیق تری در مورد این موضوع به دست آورند و گام های مثبتی در جهت رشد و بهبودی بردارند.

رایگان

آمادگی برای آزار و جفا

این دوره آموزشی به شما کمک می‌کند تا بتوانید پیامدهای منفی آزار به دلیل باور و فعالیت‌های مسیحی را برای خود و کلیسایتان به حداقل برسانید. آشنایی بیشتر با مفهوم جفا، درک علل، زمینه‌ها و نحوه واکنش سنجیده‌تر به آن حیاتی است. افزون بر این دوره حاضر به زبانی ساده شما را با حقوق اولیه و قانونی هر شهروند در مراحل دستگیری، بازداشت، زندان و دادرسی آشنا می‌سازد.